Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శనివారం, అక్టోబర్ 04, 2014

నిషిద్ధాక్షరి: శ, ష, స, హ-ల నిషేధం...సతీసావిత్రి పాతివ్రత్యవర్ణన...స్వేచ్ఛాచ్ఛందం...

తేది: సెప్టెంబర్ 20, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని నిషిద్ధాక్షరి శీర్షికన
శ, ష, స, హ-అక్షరాలను ఉపయోగించకుండా

సతీసావిత్రి పాతివ్రత్యాన్ని గురించి 
నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయమనగా
నేను వ్రాసిన (1) సీస (2) కంద పద్యములు
ప్రథమ పద్యము:
||సీ||
మద్రభూపతిపుత్రి ♦ మగని ప్రాణమ్ములఁ
    దిరిగి కొంటకు వెంట ♦ నరుగఁగాను,
యమధర్మరా జప్పు ♦ డామె నాపఁగ నామె
    తల్లిదండ్రులకుఁ బు ♦ త్రవరమిడెను;
మఱల వెన్నాడంగ ♦ మఱియొక్క వరముతో
    మామకు దృ గ్రాజ్య ♦ మందఁగ నిడె;
పిమ్మట వెన్నాడఁ ♦ బెనిమిటి ప్రాణమ్ముఁ
    దక్క నడుగుమనఁ ♦ దనకుఁ బుత్రు

||గీ||
నిడు మటంచునుఁ గోర య ♦ ముఁ డటులె యిడఁ
బతియు లేకుండఁ బడతులుఁ ♦ బడతు రెట్లు
తనయులం? గాన, దయతోడఁ ♦ దనదు మగని
ప్రాణ మిడుఁడని మెప్పించి ♦ పతినిఁ గొనెను!!


ద్వితీయ పద్యము:
||కం||
యము వెన్నాడి, పిత కప
త్యము; మామకు నయన రాజ్య ♦ ధనముల్; తనకున్
దమిని నిడఁ బుత్రుఁ; "బతిని ని
డమి నెట్లగు" నని, పతిఁ గొని ♦ ధన్యగ వెలిఁగెన్!!

2 కామెంట్‌లు: