Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శనివారం, జులై 23, 2016

సోమవారం, జులై 18, 2016

సహజకవి బమ్మెర పోతన


[పోతన 534వ జయంత్యుత్సవాల సందర్భంగా బమ్మెర గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ వారు ఏర్పాటుచేసిన కవిసమ్మేళనంలో నేను రచించి, పఠించిన పద్యములు]


కం.
శ్రీరామాజ్ఞప్తకథా
భార! భవహరాప్త కృత్య! భాగవతాఖ్యో
ద్ధారాంచిత శబ్దాలం
కార యుత పురాణకర్త! కవి పోతన్నా! 1


సీ.
కాకతీయుల యోరుగల్లున విలసిల్లు బమ్మెర గ్రామానఁ బ్రభవమంది;
పిన్ననాఁటనె రంగ వీక్షిత భాగవతమును వ్రాసెదనని తల్లికి నని;
జనని యాశీర్వచ స్సత్త్వమ్ముచే వెల్గి, సహజకవిత్వ విశారదుఁడయి;
భాగవతముఁ దెల్గువారల కిడఁగాను తెనిఁగింప సమకట్టి, తేజమెసఁగ,
గీ.
హరికథా మహత్త్వవిశిష్ట చరితములను భక్తిభావసమంచితాసక్తి మెఱయ,
ద్వాదశస్కంధయుక్త సత్ప్రకర వర సమేతను లిఖించె బమ్మెర పోతసుకవి! 2


ఉ.
కాటుక కంటి నీరు చనుకట్టు పయింబడ నేడ్చునట్టి యా
హాటకగర్భురాణికిని "నాఁకఁటికిం గొనిపోయి యల్ల క
ర్ణాట కిరాట కీచకుల కమ్మ" నటంచుఁ ద్రిశుద్ధిగన్ వెసన్
మాట యొసంగినాఁడవయ మాన్యుఁడ! బమ్మెర పోత సత్కవీ! 3


మ.
భళిరా సత్కవి పోతరా డ్విదిత శబ్దవ్యాప్త సమ్మోహకా!
గళితాఘాద్రి మహాంధ్రభాగవత నిర్ఘాతా! ప్రసిద్ధాంశ స
న్మిళితానేక సమస్త పుణ్య సుకథా నిశ్శ్రేయస ప్రాప్త! ని
ర్దళితోత్కృష్టతరానయప్రకర! సర్వామోద సంధాయకా! 4


చం.
నవవిధ భక్తి మార్గముల నవ్యవిధమ్మున వ్రాసినావు భా
గవత పురాణమున్ విమల కమ్రసుశబ్దయుతార్థ పద్య సం
రవముల శింజినుల్ మొరయ రమ్యతరాంచిత ముక్తి యుక్తమై
శివకర సత్య సుందర వశీకరణమ్ముగ భక్తపోతనా! 5


స్వస్తి


శనివారం, జులై 16, 2016

ఆహ్వానము!

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సౌజన్యంతో
డా. వీరమళ్ళ సోమదేవరాజు కళాక్షేత్రందక్షిణ అయోధ్య (వల్మిడి) అభివృద్ధి సంస్థ అధ్వరంలో

బమ్మెర పోతన 534వ జయంత్యుత్సవాలు
వరంగల్ జిల్లాబమ్మెర గ్రామంలో

జులై 17, 18 ఆదిసోమవారాలలో నిర్వహింపబడును.
ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5 గంటల నుండి ప్రారంభమయ్యే
వివిధ ఆధ్యాత్మికసాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా

ది. 17-7-2016 (ఆదివారం) సాయంత్రం 5 గం. నుండి

కవి సమ్మేళనం

ఏర్పాటు చేయబడింది.

అందరూ ఆహ్వానితులే!


శుక్రవారం, జులై 08, 2016

అష్టావధానము - ఆహ్వానముకాకతీయ పద్య కవితా వేదిక
_____________________వరంగల్_____________________

ప్రముఖ శతావధాని
డా. జి. యం. రామశర్మ గారిచే
(రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల)

-: అష్టావధానము :-

వేదిక:
శ్రీ రాజరాజనరేంద్రాంధ్రభాషా నిలయము, హనుమకొండ

తేది: 09—7-2016 (శనివారం), సమయం: సా. 05-00 గం.లకు

సంచాలకులు:                    శ్రీ గన్నమరాజు గిరిజా మనోహర బాబు
(ప్రధాన కార్యదర్శి, సహృదయ)

           ముఖ్యాతిథి:                                 సహస్ర పద్య కంఠీరవ శ్రీ చిక్కా రామదాసు
                                       (వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, తెలుగు సాహిత్య కళాపీఠం, హైదరాబాద్)

           విశిష్టాతిథి:                        శ్రీ డా. టి. శ్రీరంగస్వామి
              (శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్)

పృచ్ఛకులు:
నిషిద్ధాక్షరి: శ్రీమాన్ ఆరుట్ల భాష్యాచార్య
దత్తపది: శ్రీ కంది శంకరయ్య
సమస్యాపూరణం: శ్రీ జీడికంటి శ్రీనివాసమూర్తి
వర్ణన: శ్రీ గుండు మధుసూదన్
ఆశువు: శ్రీ డా. యన్.వి.యన్. చారి
పురాణపఠనం: శ్రీ కుందావజ్ఝల కృష్ణమూర్తి
అంత్యాక్షరి: శ్రీ ఆడెపు చంద్రమౌళి
అప్రస్తుత ప్రశంస: శ్రీ డా. సముద్రాల శ్రీనివాసాచార్య
పద్యానికి వాయిద్యం: శ్రీ మఠం శంకర్‍జీ మహబూబ్‍నగర్


అందరూ ఆహ్వానితులే


జీడికంటి శ్రీనివాసమూర్తి                                     చేపూరి శ్రీరాం
                 అధ్యక్షులు                                                                     ప్రధాన కార్యదర్శి