Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

సోమవారం, మార్చి 24, 2014

పద్య రచన: వందేఽహం గరుడగమనం!

తేది: ఆగస్టు 04, 2012 నాటి శంకరాభరణంలోని పద్య రచన శీర్షికన ఇచ్చిన చిత్రమునకు నేను రాసిన పద్యములుదేవభాషలో...
వందే విష్ణు మనంత మబ్ధిశయనం వందే ముకుందం హరిం
వందే పంకజనాభ మచ్యుత మజం వందేఽక్షరం మాధవమ్
వందేఽహం మధుసూదనం సువదనం వందే ఖగేంద్రధ్వజం
వందే శ్రీదయితం ద్విజేంద్రగమనం వందే జగన్మోహనమ్!


ఇదియే తెలుగులో...
కొల్తున్ విష్ణు ననంతు నబ్ధిశయనున్ గొల్తున్ ముకుందున్ హరిన్
గొల్తున్ బంకజనాభు నచ్యుతు నజున్ గొ ల్తక్షరున్ మాధవున్
గొల్తున్ నే మధుసూదనున్ సువదనున్ గొల్తున్ ఖగేంద్రధ్వజున్
గొల్తున్ శ్రీదయితున్ ద్విజేంద్రగమనున్ గొల్తున్ జగన్మోహనున్!

స్రగ్ధరావృత్తము(తెలుగు)
కొల్తున్ విష్ణున్ ముకుందున్ గొలుతు మురహరున్ గొల్తు దైత్యారి నీశున్
గొల్గున్ జక్రిన్ ద్రిపాత్తున్ గొలుతును ధ్రువునిన్ గొల్తు నేఁ గైటభారిన్
గొల్తున్ హేమాంగునిన్ నేఁ గొలుతు నమృతదున్ గొల్తుఁ బక్షీంద్రధుర్యున్
గొల్తున్ లక్ష్మీవిభున్ నేఁ గొలుతు హరి నజున్ గొల్తుఁ బంకేరుహాక్షున్!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి