Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

బుధవారం, జులై 03, 2019

పర్వతాలు సముద్రంలో గునగున నడిచాయి...

Image

శంకరాభరణంలో నేఁటి (03-07-2019) సమస్య:
నగములు వార్ధిలో గునగునన్ నడచెన్ గడు సుందరమ్ముగన్

నా పూరణము:
[పూర్వము పర్వతములకు ఱెక్కలుండెడివి. అవి స్వపక్షగర్వమునఁ జెలరేఁగి యాకాశగమనము చేయుచుండఁగాఁ, బ్రాణులకు మిక్కిలి భయము గలుగుచుండెను. అది కనిన యింద్రుఁడు, వాని గర్వము ఖర్వము జేయఁదలఁచి, వాని ఱెక్కలన్నింటిని తన వజ్రాయుధమున ఖండించెను. ఖండితపక్షములైన నగములు సముద్రమునఁ బడి కొట్టుకొనిపోవుచుండుట ప్రస్తుత సందర్భము]

నెగడెడు పక్ష గర్వమున నింగిని రేఁగుచు నేలతాల్పులే
యెగురుచు నుండ, వజ్రి గని, హేయ విహారనగప్రశస్త ప
క్షగణ విఖండితోగ్రకులిశవ్రతుఁడయ్యెను! వేగ గూలి యా
నగములు వార్ధిలో గునగునన్ నడచెన్ గడు సుందరమ్ముగన్!

స్వస్తికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి