Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ఆదివారం, ఏప్రిల్ 30, 2017

అమరుడవన్నా...విద్యాసాగరన్నా...నీకు జోహార్లు...

నీటిపారుదల రంగ నిపుణులు
తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ
కీర్తిశేషులు
రామరాజు విద్యాసాగర్ రావు గారికి
అశ్రుతర్పణము

Vidyasagar-RAoనీటి విషయాన జరుగు దుర్నీతినిఁ దెల
గాణ కనులఁ గట్టినయట్లుఁ గాను చూపి
నట్టి యింజనీర్ తెలగాణ కంకితుఁడగు
రామరాజు విద్యాసాగరన్నకశ్రు
తర్పణమ్మందఁజేతును త్వరితముగను!

భౌతికమ్ముగఁ దెలగాణ ప్రజలముందు
నీవు లేకున్నఁ, బారెడి నీటి ధ్వనుల
యందు నీ మాటలు వినెద; మట్లె పొలపుఁ
బచ్చఁదనమందు నీదు రూపముఁ గనెదము!

నీటి విషయాలఁ దెలిపియు, నిప్పు రగులఁ
జేసి, యాంధ్ర నాయకుల దుశ్చేష్టితముల
నెఱుకపఱచియుఁ దెలగాణ నిద్రలేపి
యుద్యమింపఁగఁ జేసితివో మహాత్మ!

కేంద్ర జలసంఘమునను సాంకేతికునిగఁ
బనియుఁ జేసిన యనుభవంబంత మేళ
వించి, సాగునీటినిఁ బంచు విషయమందు
మన తెలంగాణకును జరిగిన దురితము
లిల సహేతుకముగ విమర్శించినావు!

ఆంధ్రజలదోపిడినిఁ దెలంగాణలోని
సకల జనుల కర్థమ్మగు సరళితోడఁ
దెలియఁజేసి, యుద్యమమున స్థిరతమమగు
వెలుఁగు లందఁజేసియు నిట వెలిఁగితివయ!

మన తెలంగాణ యుద్యమ మలిదశ కొక
వైపు జయశంక రింకొకవైపు నీవు
నిలిచి, యుద్యమస్ఫూర్తిని నింపిన ఘన
రాష్ట్ర సాధక యజ్ఞ కర్మఠుఁడవైతి!

"నీరు - నిజములు" పేరిట నిక్కమైన
విషయముల నీవ తెల్పియు, వెంటవెంట
జరుగు పరిణామములఁ దెల్పి, జనుల హృదుల
స్థిరతరమ్మగు స్థానాన స్థిరపడితివి!

"నీరు నిధులు నియామక నియమము" లవి
మన తెలంగాణ యుద్యమమ్మునఁ బునాదు
లయ్య! యిందున నీరమ్మె యత్యవసర
మైన "కాలమ్ము"గా నీకు నమరెనయ్య!!

నీర మీయక కృష్ణమ్మ పారుచున్న,
పఱఁగ గోదారి జలమీక పరుగులిడెడి
యాంధ్ర కుట్రల నెల్లను నందఁజేసి,
ప్రజ యమాయకత్వ సువిదారకుఁడవైతి!

ముఖ్యమంత్రి కేసీయారు ముఖ్యమైన
సలహదారునిగా నుండి, సక్రమమగు
నెన్నొ జల ప్రణాళికలను నెన్నికమెయిఁ
దెలిపి బంగారు తెలగాణఁ దిరపఱచియు
నీరముల సస్యముల నీవె నిలిచితివయ!

ఘనుఁడ! నీటిపారుదలరంగనిపుణుండ!
పుణ్య తెలగాణ తల్లికి ముద్దుబిడ్డ!
జన జల ప్రదాత! జల హృది సంస్థితుండ!
రామరాజ విద్యాసాగరా నమోఽస్తు!

జన్మభూమి నేత్రమ్ముల జాలువారు
బాష్పవారిని నాపఁగఁ బ్రతినఁ బూని,
జీవితమ్మంకితమ్ముగాఁ జేసినట్టి
సుజనసాగర! విద్యన్న! జోతలివిగొ!

నీదు మరణమ్ము తెలగాణ నేల కెపుడుఁ
దీర్చలేనట్టి లోటాయె! తిరముగాను
నీదు చరితమ్ము తెలగాణ నేలయందు
నిలిచి వెలుఁగును, రవిచంద్రు లిల స్థిరముగ
వెలుఁగులనుఁ బ్రసరించుచు వెలయుదాఁక!

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!2 కామెంట్‌లు:

  1. విద్యా సాగర్ రావు గారు జలయోధులే కాదు అజాత శత్రువు కూడా. చెరగని చిరునవ్వు & ఎప్పుడూ ఎదో నేర్చుకోవాలనే లేదా నేర్పాలనే తపన వారి సొత్తు. ఆయన ఏమి చేసినా ఆలోచించినా అది తెలంగాణా కోసమే.

    వారిది వయస్సుతో నిమిత్తం లేని స్నేహం. చిన్న పిల్లలను సైతం ఆప్యాయంగా పలకరించే మనస్తత్వం వలన అందరినీ ఆకట్టుకొనే వారు.

    రిప్లయితొలగించండి
  2. అవునండీ గొట్టిముక్కలవారూ! పద్యాలు రాసేటప్పుడు విస్తరభీతిచేత కొన్ని అంశాలు విడిచిపెట్టాను. స్పందించి తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలండీ!

    రిప్లయితొలగించండి