Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

గురువారం, సెప్టెంబర్ 08, 2016

గురు యోగ్యత

line art images sarvepalli radhakrishna కోసం చిత్ర ఫలితం

అజ్ఞత యనెడి చీఁకట్ల నన్ని తనదు
జ్ఞాన దీపమ్ముచేఁ బాఱఁ జఱచుచుఁ దన
విద్యనంతయు నందించి వెలుఁగఁజేయు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 1

ప్రేమతో విద్య నేర్పియు, వినయ మిచ్చి,
స్నేహశీలియై, లోకానఁ జెడును దెలిపి,
బాలకుల మేలుఁ గోరుచు, బ్రతుక నేర్పు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 2

పుస్తకమ్మునఁ గల విద్య మస్తకమున
కెక్కున ట్లుదాహరణాల నెన్నియేనిఁ
జూపి, విసుఁగుఁ జెందక తానె సులువు నేర్పు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 3

విద్య నేర్పుచుఁ, బిల్లలన్ బిడ్డలుగను
భావనము సేసి, కోపమ్ము వదలి, యెపుడు
ప్రేమతో బోధనము సేయు ప్రియతముఁడగు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 4

నిత్య పుస్తక పఠనమ్ము నెంచి, జ్ఞాన
దానమునుఁ జేయునట్టి విద్యార్థి యగుచు
వఱలి తా మిన్నయై వెల్గుఁ బంచుచుండు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 5

సమయపాలనఁ బాటించి, చక్కనైన
బోధనము సేసి, విద్యార్థి ముఖమునందు
వింత కాంతులఁ జిలికించి, సంతసించు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 6

సద్గుణమ్ముల రాశియై, సహజమైన
వాక్చమత్కృతిచే నెప్డు బాలలకును
మార్గదర్శియై వర్తించి, మంచి నొసఁగు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 7

తల్లి వలె లాలనము సేసి, తండ్రి వలెనుఁ
గష్టములఁ బాపి, వైద్యుని కరణినిఁ దగఁ
జెడు తలఁపులను రోగాల వెడలఁ జేయు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 8

మంచి మార్గాన నడచుచు, మదిని నెపుడు
ద్వేషమునుఁ బొందక, విషమ స్థితులయందు
నేర్పుగాఁ బరిష్కారంపుఁ గూర్పుసేయు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 9

పెద్దలకు గౌరవమ్మిడి, పిన్నల యెడ
వత్సలతఁ జూపి, యధికార వర్గము నెడ
వినయ వర్తనచే మెప్పుఁ బెల్లుగఁ గొను
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 10

స్వస్తి

6 కామెంట్‌లు:

 1. హరియును హరుడను భేదము
  నరులెంచుచు నుంద్రు గాని నారాయణుడౌ
  వరభద్ర మూర్తి వాహన
  గరుడిని గని సంతసించు గద భుజగమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. హరియును హరుడను భేదము
  నరులెంచుచు నుంద్రు గాని నారాయణుడౌ
  వరభద్ర మూర్తి వాహన
  గరుడిని గని సంతసించు గద భుజగమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి